0 מאמרים

מאמרים(0)

0-מאמרים
חיוב 0.00
Totalizado 0.00
ממשלת גרמניה הבינלאומית 5.5% 1930 בונד

ממשלת גרמניה הבינלאומית 5.5% 1930 בונד

ILS 75.00
זמין להזמנה

זמינות

500 כחול, 1,000 פרנק או 1,000 רייכסמרק שחור 5 1/2% בוטל בונד. נא לציין צבע. איגרת חוב היא מסמך כותרת להלוואה. אגרות חוב מונפקות, לא רק על ידי עסקים, אלא גם על ידי ממשלות לאומיות, מדינה או עיר, או גופים ציבוריים אחרים, או לפעמים על ידי יחידים. אגרות חוב הן הלוואה לחברה או לגוף אחר. הם בדרך כלל ניתנים להחזר בתוך פרק זמן מוגדר. אגרות חוב מרוויחות ריבית בשיעור קבוע, אשר בדרך כלל יש לשלם על ידי ההתחייבות ללא קשר לתוצאותיה הכספיות. בעל איגרות חוב הוא נושה של ההתחייבות.

המפרט

עם הסחורה הנתונה וכן לקנות