top of page

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir?

Güncelleme tarihi: 30 May 2022

Modern çağda yaşıyor olsak da hâlâ hayatın herhangi bir alanında eşitsizliğe maruz kalabiliyoruz. Bu eşitsizlik; adlarımızda, yemeklerimizde, içimize çektiğimiz havanın temizliğinde, kısacası her şekilde karşımıza çıkıyor. Fakat son yıllarda, kökeni çok daha önceye dayansa da dikkatleri çeken bir eşitsizlik türü var; toplumsal cinsiyet eşitsizliği.


Günümüz dünyasında artan kadına şiddet olaylarıyla ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ kavramı daha çok gündeme gelmeye başladı. Öyle ki gelecek için en büyük hedeflerden birisi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek. Peki kavram hakkında bildiklerimiz neler, toplumsal cinsiyet eşitliği nedir?


 

En Kısa Tabirleriyle: Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Nedir?

Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bildiklerimiz bazen aktivist grupların veya şiddet içerikli haberlerin ötesine gidemiyor. Bugün birlikte bu durumu değiştirelim istiyoruz. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği kadınla veya erkekle ilgili değil; sen, ben ve biz olmakla ilgili.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini anlayabilmek için öncelikle ‘cinsiyet’ ve ‘toplumsal cinsiyet’ kavramlarını bilmeliyiz. Cinsiyet, bireyin doğduğu anda barındırdığı biyolojik özellikleri tanımlar. Toplumsal cinsiyet ise zaman içerisinde gelişen, öğrenilen ve sosyal yaşam tarafından kalıplaştırılmış rolleri, sorumlulukları ve davranış biçimlerini ifade eder.

Toplumsal cinsiyet eşitliği; eğitim, iş ve sosyal hayatta cinsiyetlerin eşitliğini; sosyal özellikler, kurulan ilişkiler ve bireysel tercihler konusunda cinsiyetlerin özgür olması gerektiğini ifade eder. Bireyin kim olduğunun ve hayatını nasıl geçireceğinin kendine bağlı olduğu bir dünyayı hedefler.


 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Önemi

Bireylerin özgür olabilmesi, hayatlarını dilediği gibi yaşayabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği bir gerekliliktir. Fakat sizin de fark edeceğiniz üzere her ne kadar basit temeller üzerinden anlatılıyor olsa da bu kavram sıkça tartışma konularında kendine yer edinir.

Bir insanlık hakkı diyebileceğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği, var olan dengeleri değiştirebileceği için eleştirilir. Çünkü insan, doğası gereği bilinmeyene kaygı duyar. Ancak bu noktada toplumsal cinsiyet eşitliğinin topluluğun refahını ve her alanda gelişim düzeyini artıracağını belirtmeliyiz.

Farkındalığı artırarak, sosyal çalışmalara katkı sağlayarak ve en önemlisi birlik olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabiliriz!